Chilirutan - lokal, småskalig chiliodlare i Södvik, Norra Öland

Chili

chilifrukter

FAKTA OM CHILI

Det finns 23 vilda arter, svåra att få tag på. Frukterna sitter upprätta, på så sätt kommer fåglarna åt att plocka på så sätt sprids fröna vidare.

Under flera tusen år har människan sedan plockat och använt chili i maten, man har naturligtvis tagit de största frukterna och odlat vidare, så har chilisorterna utvecklats.

Till oss i Europa kom chilin med Columbus som trodde att det var svartpeppar, som inte är släkt med chili. De odlade sorterna kallas De Fem Stora. De är

Capsicum annuum - Spansk peppar
Capsicum baccatum - Bärpeppar
Capsicum chinense - Havannapeppar
Capsicum frutenscens - Flerårig spansk peppar
Capsicum pubescens - Rokotopeppar

Chili tillhör familjen potatisväxter (solanaceae) som är en av de största växtfamiljerna. Några arter som finns i familjen är potatis, tomat, aubergine, kapkörsbär och paprika.

Det finns också många giftiga medlemmar i denna växtfamilj till exempel spikklubba, bolmört, alruna och belladonna. Potatisväxtfamiljen har sitt ursprung från den Sydamerikanska kontinenten men finns nu spridda över alla bebodda kontinenter.

FÖRÖKNING AV CHILI

Du som vill ta frö från frukterna skall tänka på att chili kan korspollinera sig, då får man inte sortäkta frö utan hybrider. Här är schemat för hur de korsar sig. Vilka som helst sorter med samma typ av frukt kan korspollineras. Alla C.annuum sorter kan korspollineras med alla arter som har alla typer av frukter.

C.annuum förökar sig bra med C.chinense, sporadiskt med C.baccatum,C .frutenscens, ej med C.pubescens

C.baccatum sporadiskt med C.annuum, C.chinense, C.frutenscens ej med C.pubescens

C.baccatum producerar endast sterila hybrider med andra arter.

C.chinense förökar sig bra med C.annuum, sporadiskt med C.frutenscens, C.baccatum ej med C.pubescens

C.frutenscens sporadiskt med C.annum, C.baccatum, C.chinense ej med C.pubescens

C.pubescens korsar sig ej med någon annan art.

ODLA CHILI

Chiliplantan har en lång utvecklingsperiod. Det bästa är att förgro inomhus i såjord. Starta i slutet av januari eller i början av februari. Man behöver extra belysning för att inte plantorna inte ska bli långa och gängliga. Dagsljuset räcker inte till. Ha tålamod, det kan dröja innan det händer något - ibland 3-4 veckor. När plantorna har blivit större och såjorden är full med rötter, planterar man om (försiktigt). Hur djupt? Jorden skall nå upp till hjörtbladen. Efter ca 3 veckor börjar man med gödselvattning.

Chili trivs bäst i mullrik jord mellan 5,5-6,5 i PH värde. Studier har visat att chilin ger större skördar om den är skuggad. Placera plantorna på ett lugnt och skyddat läge gärna med kvällssol. Glöm inte att avhärda (vänja) plantorna vid utelivet. Man kan också odla chili i kruka, efter flera omplanteringar med gradvis större krukor är slutkrukan ca 10 l. En del chilisorter passar väldigt bra som krukväxter inomhus, lagom stora och vissa har ett vackert bladverk.

Chilipeppar kan övervintras svalt och ljust. Vattna med ljummet vatten och ge lite näring varannan vecka. I februari - mars, klipp ner plantorna ganska ordentligt, så att det blir nya skott.

ANGREPP PÅ CHILIPLANTOR

Chiliplantor kan drabbas av angrepp från skadedjur. Håll koll! Och bekämpa så fort som möjligt. Bladlöss, spinnkvalster, svampangrepp, vissnesjuka, pistillröta och solsveda är sånt som kan dyka upp.